LeoFinance
Posts

avatar of @barski
76
@barski
LeoFinance Badge
1 min read

Got it, thanks a lot for the clarification!

Posted Using LeoFinance Beta