@josephcraig289/nakikita-ng-pessimist-ang-kahirapan-sa-bawat-pagkakataon

Nakikita ng Pessimist ang kahirapan sa bawat pagkakataon

Ang Optimist ay Nakikita ang Oportunidad Sa bawat Pinagkakahirapan
@josephcraig289/nakikita-ng-pessimist-ang-kahirapan-sa-bawat-pagkakataon

Nakikita ng Pessimist ang kahirapan sa bawat pagkakataon

Ang Optimist ay Nakikita ang Oportunidad Sa bawat Pinagkakahirapan
@josephcraig289/kung-titingnan-mo-kung-ano-ang-mayroon-ka-sa-buhay-palagi-kang-magkakaroon-ng-higit

Kung titingnan mo kung ano ang mayroon ka sa buhay, palagi kang magkakaroon ng higit.

Kung titingnan mo kung ano ang wala ka sa buhay, hindi ka magkakaroon ng sapat.
@josephcraig289/ang-paraan-upang-makapagsimula-ay

Ang paraan upang makapagsimula ay

huminto sa pakikipag-usap at magsimulang gawin