RE: Deja vu: Not a business for the impatient

0 Min Read
16 words

com diem aqui, la paciencia es la mare de la ciencia :)

Posted Using LeoFinance Beta