Travala NFT - a disappointment?

5 mo (edited)
LeoFinance
5 Min Read
970 words

Travala NFT

This was original Travala's announcement on Dec 29th.
image.png

After the release and purchase of this NFT, your smart level 5 - (newly named smart platinum) will be upgraded to smart diamond.

Yesterday they threw among the people who are in Smart lvl 5 this information (available through the account on travala.com -> smart).

image.png

Where, of course, the benefits for NFT owners were also mentioned (marked as Founders edition Travel Tiger).

NFT benefits (with question marks)

Among the most interesting ones are this three:

1) Ambassador bonus

image.png

Well this was supposed to be the biggest bombshell in my opinion for whoever owned this NFT. But this has created a bit of a shadow of uncertainty in me as to what Travala.com actually means with this NFT - does it want the owner to work for them full time? Or just to write an article about Travala here and there, like maybe I'm doing now. I don't know. Hopefully I'll find out more about it on Travala's Telegram chat sometime...

2) Loyalty Rewards

image.png

Here's another inconvenience. If I understand correctly, this is actually the same as what is already on smart level 5 today - i.e. a total of 10% discount when you buy a stay in a hotel, guesthouse, etc. The only difference though is that you now get this discount split in two halves (5/5%) - one is in the actual price you pay. The other half you get after your stay is over. Now with NFT, the 10% should be returned to your account after your stay is over. This does have one upside, though, and that is that if you believe in the rising price of the AVA token, it will be better for you in the long run. But for me, it's a bit disappointing, because it sucks that maybe the rewards should be higher (maybe up to 15%).

3) Travel Drops

image.png

So here I have no doubt at all about the positive impact for the owners of this NFT. With a bit of luck, having somewhere to stay is not bad at all and I am glad that there are no discrepancies on this benefit compared to previous ones.

Final thoughts

I'll leave the final verdict up to you. For me, there are still many questions. Even if these questions are negative for me (for example, the necessity of promotion with the ordered result that my promotion should have), it is possible that for some of you (travel agency owners ;-)) it might not be a problem. I posted on our Czech travala telegram chat before Travala.com posted the conditions and price that the price for 1 NFT would be >10 ETH. Today's price of 3500$ i.e. about 1 ETH corresponds to a reduction of min 9 ETH. I believe this may be just because of the new setup. Well let's see how much it will be bought. For now though I'd let it go for somebody else.ČESKY

Travala NFT

Toto bylo původní oznámení společnosti Travala z 29. prosince.
image.png

Po vydání a zakoupení tohoto NFT bude váš smart level 5 - (nově pojmenovaný smart platinum) povýšen na smart diamond.

Včera hodili mezi lidi, kteří jsou na Smart lvl 5 tuto informaci (dostupná přes účet na travala.com -> smart).

image.png

Kde byly samozřejmě zmíněny i výhody pro majitele NFT (označené jako Founders edition Travel Tiger).

Výhody NFT (s otazníky)

Mezi ty nejzajímavější patří tyto tři:

1) Bonus pro velvyslance

image.png

Tak tohle měla být podle mého názoru největší bomba pro toho, kdo toto NFT vlastní. Ale vytvořilo to ve mně trochu stín nejistoty, jak to ta Travala.com s tímto NFT vlastně myslí - chce, aby pro ně její majitel pracoval na plný úvazek? Nebo jen aby tu a tam napsal nějaký článek o Travale, jako to možná teď dělám já. Nebo něco úplně jiného? Nevím. Snad se o tom někdy dozvím víc na chatu Travaly na Telegramu...

2) Odměny za věrnost

image.png

Tady je další nepříjemnost. Jestli to dobře chápu, tak je to vlastně to samé, co je už dnes na smart levelu 5 - tj. celkem 10% sleva při zakoupení pobytu v hotelu, penzionu apod. Jediný rozdíl je však v tom, že nyní máte tuto slevu rozdělenou na dvě poloviny (5/5%) - jedna je ve skutečné ceně, kterou platíte. Druhou polovinu získáte po skončení pobytu. U NFT by vám nyní mělo být 10 % vráceno na účet po skončení pobytu. Má to však jednu výhodu, a to tu, že pokud věříte v rostoucí cenu tokenu AVA, bude to pro vás z dlouhodobého hlediska výhodnější. Pro mě je to ale trochu zklamání, protože mě štve, že by možná odměny měly být vyšší (třeba až 15 %).

3) (Air)dropy na cestování

image.png

Tak tady vůbec nepochybuji o pozitivním dopadu pro majitele tohoto NFT. S trochou štěstí mít kde bydlet není vůbec špatné a jsem rád, že na této výhodě nejsou žádné nesrovnalosti oproti předchozím.

Konečné slovo

Finální verdikt nechám na Vás. Za mne je tam zatím ale mnoho otázek. I kdyby tyto otázky byly pro mne negativní (třeba nutnost propagace s nařízeným výsledkem, jaký by má propagace měla mít), je možné, že pro někoho z Vás (majitele cestovní agentury ;-)) by to problém nemusel být. Na náš český travala telegram chat jsem před zveřejněním podmínek a ceny psal, že cena za 1 NFT bude >10 ETH. Cena dnešní 3500$ tj cca 1 ETH odpovídá snížení min o 9 ETH. Mám za to, že to je třeba právě tím, jak je to nově nastaveno. No uvidíme, jak moc se to bude kupovat. Zatím bych si ale nechal zajít chuť.


Posted Using LeoFinance Beta


A propos už jsi s Travalou někam vyrazil? Tuším, že už jsi tam zainteresovaný déle než rok, je to tak?

0
5 mo

Jj byl jsem. Když jsem se ptal na recepci, přes koho dostali mou rezervaci, řekla paní recepční že přes expedii... Takže asi tak (v době, kdy jsem objednával já jsem se naschvál díval na ceny na expedii, bookingu i travale - ta pak vyšla po těch slevách nejlépe...)

Posted Using LeoFinance Beta

0

A jaký to byl region? Co customer care? Benefity typu Genius Booking?

0
5 mo

Já využil na prodloužený víkend v Brně, kde jsem zkoušel, kolik toho Travala nabízí v českých luzích a hájích (asi tak desetinu toho, co Booking). Customer care jsem nepotřeboval, ale na Telegramu si nikdo nestěžoval, spíš naopak.
Genius na Bookingu neznám, ale někde se o tom zmiňovali. Ve finále chtějí být něco jako cestovka tj. letenka, ubytko i aktivity v místě pobytu by šly přes ně...

0

Většinu času jsem ve dvojce - pět bookingů za dva roky není moc: https://www.booking.com/genius.html

To je sleva 10-15 % z ceníkových a snídaně zdarma, celkem fajn benefit. Spousta hotelů má s Bookingem podepsanou exkluzivitu, což znamená, že platí menší provizi, ale nikde jinde nesmí nabízet lepší cenu.

0
5 mo

To je sleva 10-15 % z ceníkových a snídaně zdarma, celkem fajn benefit. Spousta hotelů má s Bookingem podepsanou exkluzivitu, což znamená, že platí menší provizi, ale nikde jinde nesmí nabízet lepší cenu.

To já vím, ta exkluzivita je ale pro ty penziony, hotely dost naprd. Je to jen kvůli téměř monopolu. Měl jsem rozhovor s jednou majitelkou dosti luxusního penzionu v Českém Krumlově a ta na Bookingu nenechala nit suchou. No ale zakončila to tím, že bohužel cizinci, kteří se u nich ubytují nejčastěji, přes nic jiného než booking nerezervují. Proto to musí jít přes ně, jinak by neměli tuto movitější klientelu... No snad se ten monopol změní...

0
5 mo

Ještě bych dodal, že to na objednávku třeba v českých penzionech není tak dobré jako booking, který je bezkonkurenční, ale dejme tomu čas, a možná jednou bude stejně dobrý.

Posted Using LeoFinance Beta

0

Dear @shebe, we need your help!

The Hivebuzz proposal already got an important support from the community and is close to be funded. However, it misses a few votes to get past the return proposal and your could make the difference!

May we ask you to support it so our team can continue its work this year?
You can do it on Peakd, ecency, Hive.blog or using HiveSigner.
https://peakd.com/me/proposals/199

Thank you!

1