Posbíráno na steemitu / Collected for steemite

in cesky •  6 months ago 

It's not exactly fresh information, but I still think it's good to know about it.
The most interesting articles I caught on Monday.

SteemLeo
Those who regularly write from the SteemLeo platform already know that there have been some changes to the site. The changes are mainly visual. Perhaps the most important change is the extension of options on the “Create a Post” page, where the “Template” feature has been added to “Advanced Settings”.
The original article about the changes can be found here:

https://steempeak.com/hive-167922/@steem.leo/steemleo-condenser-ui-updates-or-dashboard-post-layouts-shop-and-more

Game without visual interface
Last summer a new game promise appeared on the steemit. On Monday, I 'caught' this article

https://steempeak.com/steemcity/@battlegames/steemcity-city-simulator-game-utilizing-nft-s-hits-the-steem-blockchain)

@battlegames captures SteemCity, which currently runs only on text mode discord. The visual interface is still under construction. What is important, however, is that in this text form, you can do tasks, buy improvements, and more.

SteemEngine
It wouldn't be @aggroed not to think about something new. In this article

https://steempeak.com/steem-engine/@aggroed/steem-engine-marketplace-vision-turn-dec-into-shoes

introduces his vision and insight into the point of sale that his colleagues are preparing to operate. It should be a regular shopping center where you can buy and sell everything from nail to locomotive :-). I understand the article for my need, but I am not able to answer any questions. Therefore, it is best to address questions and suggestions directly to the author of the original article.

This article

https://steempeak.com/steem-engine/@aggroed/big-picture-of-steem-engine

is more or less a continuation of the previous article. Here too, @aggroed outlines his vision of the future SteemEngine and how he imagines “separation” from the existing social system.

czmap.png

Nejsou to zrovna čerstvé informace, ale i tak si myslím, že je dobré o nich vědět.
Nejvíce zajímavých článků jsem zachytil v pondělí.

SteemLeo
Kdo pravidelně píše z platformy SteemLeo, tak už ví, že proběhly nějaké změny ve stránkách. Změny jsou hlavně vizuální. Asi nejdůležitější změnou je rozšíření možností na stránce „Vytvoření příspěvku“, kde do „Pokročilých nastavení“ byla přidána funkce „Šablona“.
Původní článek o změnách naleznete na této adrese:

https://steempeak.com/hive-167922/@steem.leo/steemleo-condenser-ui-updates-or-dashboard-post-layouts-shop-and-more

Hra bez vizuálního rozhraní
Loni v létě se objevil na steemit příslib nové hry. V pondělí jsem ‚zachytil‘ tento článek

https://steempeak.com/steemcity/@battlegames/steemcity-city-simulator-game-utilizing-nft-s-hits-the-steem-blockchain)

@battlegames v něm upoutává na hru SteemCity, která prozatím běží pouze na discordu v textovém režimu. Na vizuálním rozhraní se stále pracuje. Podstatné je však to, že i v této textové formě můžete plnit úkoly, kupovat vylepšení a mnoho dalších věcí.

SteemEngine
Nebyl by to @aggroed, aby nepřemýšlel nad něčím novým. V tomto článku

https://steempeak.com/steem-engine/@aggroed/steem-engine-marketplace-vision-turn-dec-into-shoes

představuje svou vizi a náhled na obchodní místo, které připravují jeho spolupracovníci k provozu. Mělo by to být regulérní obchodní centrum, kde půjde nakoupit i prodat vše od hřebíku po lokomotivu :-). Pro svou potřebu článku rozumím, ale nejsem schopen nějakých kloudných odpovědí. Proto bude nejlepší obracet se s otázkami a návrhy přímo na autora původního článku.

Tento článek

https://steempeak.com/steem-engine/@aggroed/big-picture-of-steem-engine

je víceméně pokračováním předchozího článku. I zde @aggroed nastiňuje svou vizi budoucího SteemEngine a jak si představuje „odluku“ od dosavadního společenského systému.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

!trdovoter
!BEER
!COFFEEA
!shop

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 1.22143950 TRDO & @jjprac will get 0.81429300 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Díky :-)
!BEER


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Congratulations @jjprac, 2.44% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @bucipuci!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

!trdo
!shop
!coffeea

Congratulations @zirky, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.00367538 TRDO & @zirky will get 0.00245025 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

你好鸭,bucipuci!

@zirky给您叫了一份外卖!

@wongshiying 老王 迎着台风 开着拖拉机 给您送来
Mochi冰淇淋

吃饱了吗?跟我猜拳吧! 石头,剪刀,布~

如果您对我的服务满意,请不要吝啬您的点赞~
@onepagex

rock


You win!!!! 你赢了! 给你1枚SHOP币!

!trdo

Congratulations @krakonos, you successfuly trended the post shared by @bucipuci!
@bucipuci will receive 0.26562938 TRDO & @krakonos will get 0.17708625 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

!BEER doufám že ještě nějaká mám. To je za každých 6 stakovaných jedno přivolání tuším. To snad dneska ještě půjde

:-D
!BEER


Hey @ritxi, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @ritxi for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea You need to own more COFFEEA (5 COFFEEA in your wallet allows you to send 1 TOKEN per day)

Congratulations @bucipuci, your post successfully recieved 1.49074426 TRDO from below listed TRENDO callers:

@jjprac earned : 0.814293 TRDO curation
@zirky earned : 0.00245025 TRDO curation
@krakonos earned : 0.17708625 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site