Posbíráno na steemitu / Collected for steemite

7 months ago
2 Min Read
492 Words

It's not exactly fresh information, but I still think it's good to know about it.
The most interesting articles I caught on Monday.

SteemLeo
Those who regularly write from the SteemLeo platform already know that there have been some changes to the site. The changes are mainly visual. Perhaps the most important change is the extension of options on the “Create a Post” page, where the “Template” feature has been added to “Advanced Settings”.
The original article about the changes can be found here:

https://steempeak.com/hive-167922/@steem.leo/steemleo-condenser-ui-updates-or-dashboard-post-layouts-shop-and-more

Game without visual interface
Last summer a new game promise appeared on the steemit. On Monday, I 'caught' this article

https://steempeak.com/steemcity/@battlegames/steemcity-city-simulator-game-utilizing-nft-s-hits-the-steem-blockchain)

@battlegames captures SteemCity, which currently runs only on text mode discord. The visual interface is still under construction. What is important, however, is that in this text form, you can do tasks, buy improvements, and more.

SteemEngine
It wouldn't be @aggroed not to think about something new. In this article

https://steempeak.com/steem-engine/@aggroed/steem-engine-marketplace-vision-turn-dec-into-shoes

introduces his vision and insight into the point of sale that his colleagues are preparing to operate. It should be a regular shopping center where you can buy and sell everything from nail to locomotive :-). I understand the article for my need, but I am not able to answer any questions. Therefore, it is best to address questions and suggestions directly to the author of the original article.

This article

https://steempeak.com/steem-engine/@aggroed/big-picture-of-steem-engine

is more or less a continuation of the previous article. Here too, @aggroed outlines his vision of the future SteemEngine and how he imagines “separation” from the existing social system.

czmap.png

Nejsou to zrovna čerstvé informace, ale i tak si myslím, že je dobré o nich vědět.
Nejvíce zajímavých článků jsem zachytil v pondělí.

SteemLeo
Kdo pravidelně píše z platformy SteemLeo, tak už ví, že proběhly nějaké změny ve stránkách. Změny jsou hlavně vizuální. Asi nejdůležitější změnou je rozšíření možností na stránce „Vytvoření příspěvku“, kde do „Pokročilých nastavení“ byla přidána funkce „Šablona“.
Původní článek o změnách naleznete na této adrese:

https://steempeak.com/hive-167922/@steem.leo/steemleo-condenser-ui-updates-or-dashboard-post-layouts-shop-and-more

Hra bez vizuálního rozhraní
Loni v létě se objevil na steemit příslib nové hry. V pondělí jsem ‚zachytil‘ tento článek

https://steempeak.com/steemcity/@battlegames/steemcity-city-simulator-game-utilizing-nft-s-hits-the-steem-blockchain)

@battlegames v něm upoutává na hru SteemCity, která prozatím běží pouze na discordu v textovém režimu. Na vizuálním rozhraní se stále pracuje. Podstatné je však to, že i v této textové formě můžete plnit úkoly, kupovat vylepšení a mnoho dalších věcí.

SteemEngine
Nebyl by to @aggroed, aby nepřemýšlel nad něčím novým. V tomto článku

https://steempeak.com/steem-engine/@aggroed/steem-engine-marketplace-vision-turn-dec-into-shoes

představuje svou vizi a náhled na obchodní místo, které připravují jeho spolupracovníci k provozu. Mělo by to být regulérní obchodní centrum, kde půjde nakoupit i prodat vše od hřebíku po lokomotivu :-). Pro svou potřebu článku rozumím, ale nejsem schopen nějakých kloudných odpovědí. Proto bude nejlepší obracet se s otázkami a návrhy přímo na autora původního článku.

Tento článek

https://steempeak.com/steem-engine/@aggroed/big-picture-of-steem-engine

je víceméně pokračováním předchozího článku. I zde @aggroed nastiňuje svou vizi budoucího SteemEngine a jak si představuje „odluku“ od dosavadního společenského systému.