Konvojová bitva v DrugwarssteemCreated with Sketch.

in cesky •  5 months ago 

Nebudu psát o ponorkové válce. Vrátím se o celá staletí zpět. Do století 16. Budu demonstrovat, že příliš mnoho psů je zajícova smrt. Ale přesnější by bylo, že moc psů znamená smrt i pro medvěda. Možná, že i pro dinosaura...

Počátek 16.století. Vypadá to, že se Habsburkové dočkali. Celkem bezvýznamní rakouští arcivévodové... A najednou Karel dědí Španělsko. Jehož součástí je Nizozemí, 2/3 Itálie a hlavně Nový svět. Čerstvě dobyté říše Aztéků a Inků. Pohádkové bohatství. A k tomu císařská koruna.

Karlův bratr Ferdinand, pravděpodobně daleko schopnější, získává České země a Uhry. Vypadá to růžově. Velmi růžově.

Ale každá síla se váže. Čím více síly, tím více nepřátel. Na prvním místě Turci. Světová supervelmoc. Útočí na pozemní frontě z Uher a jejich galéry volně křižují Středomořím. Budou zastaveni 1529 pod Vídní a 1571 na moři u Lepanta. Zastaveni. Ne na hlavu poraženi. Budou stát Habsburky ještě spoustu sil...

A ti kacíři! Luteráni, kalvinisté, hugenoti, puritáni, husiti... Bůh ví, jak si vlastně všichni říkají. Habsburkové jejich likvidaci berou nesmírně vážně. A to něco stojí... Válka v Říši. Tam se to nakonec uhraje na remízu Augsburským mírem 1555.

Ve Francii je Medicejská, katolická, strana podporována hlavně penězy. Pytli peněz, vozy peněz, lodními náklady peněz... Nástup Jindřicha IV., to je vyslovené nevítězství... I když pocukrované tím, že Jindřich formálně změnil víru...

A ti Indináni v Americe, než je zkosí neštovice, tak také nepřímají dobrodiní vlády nejkřesťanštějšího Veličanstva se zvláštní radostí a dobrovolně... Ale dokonce i španělští Communeros, městské samosprávy, jdou do povstání spolu s Cortesy, zemskými sněmy. Tam víra nevadí. Tam vadí absolutismus a nesnesitelné daně. Víte, co to byla alcavavala? Daň z prodeje... Předchůdce dnešní DPH. A vybírala se z každého prodeje ve výši 15%. Byla neodečitatelná...

Nizozemí. Nizozemská buržoasní revoluce. Tam se protlo všechno. Národnost, absolutismus, jiná víra... Marie Habsburská, místodržící ve Spojených provinciích, vdova po Ludvíku Jagellonském, měla pověst tvrdé a nesmlouvavé vládkyně. Ale Karel nebyl spokojen s její "měkkostí" a nahradil ji védvodou z Alby. Následujícímu období říkají Nizozemci "Hrůzovláda". Po desetiletích bojů Španěly porazí. Za cenu zatopení části vlastního území mořem. I tady Španělsko finančně krvácí.

Co drží španělskou veleříši pohromadě? Stříbrná flotila. Jednou za rok se shromáždí konvoj s veškerým vytěženým stříbrem z Nového světa a pluje pod ochranou válečného loďstva přes Atlantik. Do Cádizu. Stovky obchodních lodí napěchované narychlo zmincovaným stříbrem chráněné destítkami válečných galeon.

Je to teoreticky nedobytný plovoucí kolos... Ale piráti vědí svoje. Hlídkují před přístavy. Jakmile Stříbrná flotila vypluje, zavěsí se za ně smečky menších pirátských lodí.

Flotilu nese vítr. Nemůže zastavit a vracet se. Která loď se opozdí, ta čelí sama pirátské smečce. Válečná loď může na chvíli zpomalit. Vypálit salvu. Ale ani ona nezůstane, aby chránila opozdilce. Flotila pluje stále dál...

Občas se stane, že přijde bouře, která flotilu doslova roztrhá. Pár lodí se i potopí. I pirátských. Ale pak mají piráti pré. Nahánějí jednotlivé, plně naložené, neohrabané lodi. Útočí s přesilou ze všech stran současně. (Lodi sice mají děla na obou stranách, ale obsluhu jen pro jednu stranu. Ta musí přebíhat podle toho, na jaké straně se válčí. Když na obou...)

Jaký je rozdíl mezi piráty a Angličany? V zásadě žádný. Pokud jsou mezi nimi Neangličané, stejně prodávají kořist v anglických přístavech.

Tyhle konvoje se budou plavit celá staletí. Se stále stejným scénářem. Španělé žádnou efektivnjší ochranu před piráty vymyslet nedokázali. Španělská říše se nakonec zhroutila po roce 1588, po děsivé námořní porážce Velké Armady od počasí a od Angličanů. V roce 1580 ještě zapěla svoji labutí píseň, když připojila Portugalsko se všemi jeho zaoceánskými državami...

A teď jsem teprve u Dragwars. Jsme nejsilnější. V otevřené bitvě na nás zatím nikdo nemá... Ale kdo by sváděl otevřenou bitvu? Plujeme vpřed. A za námi se formují nepřátelské smečky. Kdo z nás jeden den nehraje, kdo se opozdí, na toho se vrhnou.

A co můžeme my, silní? Dohromady nic. Zvětšovat svoji sílu. Poslat suroviny, které se přemění ve vojsko, které bude zítra poraženo. Můžeme poslat na útočícího něpřítele špiona. Namlouváme si, že tím rozptýlíme útočníkovu pozornost. Nebo pošleme malé skupiny jednotek, nebo velkou údernou sílu... Obojí je zpravidla plácnutí do prázdna.

Kdybychom hráli o tisíce dolarů... Jeden z nás by pořád seděl v operační místnosti a monitoroval nepřátelskou činnost. Kdyby viděl útok, nastavil by protiútok tak, aby dopadl do 20 sekund od návratu nepřátelských jednotek... Jenomže nehrajem o tisíce dolarů, ale o centy. O sirky, v podstatě.

Začíná se uplatňovat i psychologická válka. Snaha vyvést soupeře z konceptu mimoválečnými aktivitami, urážkami... Otrávit nás, abychom se rozpadli.

No, bude to ještě zajímavé. Rozhodně poučné. První může být jen jedna aliance. Dočkáme se ještě četných překvapení. A důležité je nebrat nic osobně. Všechno je dovoleno. Nic není zakázaný podraz.

Španělská říše se zhroutila a rozpadla. Uvidíme, co bude s námi.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

!trdo
!COFFEEA
!SHOP

Congratulations @zirky, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.00391838 TRDO & @zirky will get 0.00261225 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

!trdo
!COFFEEA
!BEER

Congratulations @garygeo1, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.03389850 TRDO & @garygeo1 will get 0.02259900 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

!trdovoter
!BEER
!COFFEEA

Congratulations @jjprac, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 1.50881738 TRDO & @jjprac will get 1.00587825 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @krakonos! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 8000 comments. Your next target is to reach 8500 comments.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @garygeo1 for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

Kolos časem tuhne. Doufám, že to není váš případ :-)
!BEER
!trdo

Congratulations @bucipuci, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.17890875 TRDO & @bucipuci will get 0.11927250 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @jjprac, 4.75% upvote has been shared with your successful call on the post that shared by @krakonos!


Support @trendotoken projects by delegating : 100SP , 200SP , 500SP , 1000SP , 2000SP


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @jjprac for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

mi mi jsme v pohodě :) musíš koukat na long term jako plánovat na dva tři měsíce té hry dopředu... a vtom jsou Hunts bídní sice bojuji jak diví ale stavba jim nejde až mi budeme mít produkci několik desítek mega tak oni budou žalostně pozadu a další věc je že oni se vyčerpávají jsou to jen dva hráčí co hrají více účtů a každý znás je otravuje... :)
A krom toho většina podceňuje z dlouhodobého hlediska HQ... a to i ve vedlejších vesnicích v našem gangu nevijímaje a to to říkám pořád dokola... :)


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking.

coffeea Lucky you @krakonos here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

coffeea Lucky you @krakonos here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

coffeea Lucky you @krakonos here is your COFFEEA, view all your tokens at steem-engine.com Vote for c0ff33a as Witness

!trdo

Congratulations @ekushya, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.07226213 TRDO & @ekushya will get 0.04817475 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

!trdo

Congratulations @shoaib21, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.01950075 TRDO & @shoaib21 will get 0.01300050 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

!trdo

Congratulations @techtip, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.01260563 TRDO & @techtip will get 0.00840375 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

!trdo

Congratulations @kaniz, you successfuly trended the post shared by @krakonos!
@krakonos will receive 0.02074613 TRDO & @kaniz will get 0.01383075 TRDO curation in 3 Days from Post Created Date!

"Call TRDO, Your Comment Worth Something!"

To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site

Congratulations @krakonos, your post successfully recieved 1.85065765 TRDO from below listed TRENDO callers:

@bucipuci earned : 0.1192725 TRDO curation
@zirky earned : 0.00261225 TRDO curation
@garygeo1 earned : 0.022599 TRDO curation
@jjprac earned : 1.00587825 TRDO curation
@ekushya earned : 0.04817475 TRDO curation
@shoaib21 earned : 0.0130005 TRDO curation
@techtip earned : 0.00840375 TRDO curation
@kaniz earned : 0.01383075 TRDO curation


To view or trade TRDO go to steem-engine.com
Join TRDO Discord Channel or Join TRDO Web Site