Випий кави - врятуй життя! / Drink Coffee - Save life! (Ua/Eng)

@alekst7
2 mo (edited)
6 Min Read
1268 words

Як правильно почати свій день?

Почніть його з чогось хорошого, і тоді весь день буде хорошим!

Мій сьогоднішній день почався не зовсім звичайно. Сьогодні я вирішив випити свою звичну ранкову каву не в улюбленій кав'ярні, а на автозаправці WOG. Щоб не тільки підбадьоритись і насолодитися смаком улюбленого напою, але і щоб взяти участь у добрій справі.

Я хочу підтримати соціальну ініціативу, яка допомагає рятувати життя маленьких дітей. Головна мета цієї ініціативи - подарувати маленьким діткам з проблемами серця надію на порятунок і одужання.

doroha_dobra_1_.jpg

source

Ситуація в Україні з дитячою кардіологією катастрофічна - навіть від простих форм серцевих вад гине понад 40% дітей, і більше 51% немовлят, які мають складну форму вродженої вади серця. Так, щорічно в нашій країні від серцево-судинних захворювань помирає понад 800 дітей.

Їх лікування складне, дороге і вимагає застосування сучасного високотехнологічного обладнання. Цього обладнання, на жаль, в міських клініках не вистачає.

Тому благодійні організації, спільно з представниками бізнесу, проводять різні соціальні акції, щоб зібрати гроші і забезпечити лікарів потрібними умовами для порятунку хворих дітей.

Цього року мета акції - зібрати понад 3 млн. грн для придбання двох сучасних операційних столів для Інституту серця ім. Амосова і життєво важливого надсучасного кувеза для Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України.

Інститут серця ім. Амосова - саме те місце, де діти з вродженими вадами серця мають великі шанси на порятунок. У цьому медичному закладі щорічно обстежують до 12 тисяч маленьких пацієнтів з усієї України. За результатами обстежень, майже 700 малюків оперують. Нове обладнання значно покращить якість операцій, і в рази збільшить шанси немовлят з різними патологіями вижити і одужати.

Партнери проекту - телеведуча і громадський діяч Маша Єфросиніна, благодійний фонд «Твоя опора» та фандрайзингова платформа онлайн-благодійності Dobro.ua.

wog.jpg

source

Як взяти участь в акції?

Взяти участь в акції може будь-хто - необхідно лише купити каву в благодійному стаканчику з символікою акції на будь-якому АЗК мережі автозаправок WOG (близько 500 об'єктів у всіх областях України), WOG CAFE в аеропортах «Бориспіль», «Київ» (Жуляни), «Одеса»,«Львів» ім. Данила Галицького та поїздах Інтерсіті та Інтерсіті +.

Будь-який напій в благодійному стаканчику коштує на 3 гривні дорожче напою в звичайному стаканчику, а сам стаканчик без напою можна купити за 5 грн. Також є можливість придбати багаторазовий бамбуковий стакан за 149 грн, з яких 30 грн. будуть переведені на цілі ініціативи.

Крім того, можна зробити благодійний внесок онлайн на сайті Dobro.ua, або відправити SMS на номер 88001 (вартість SMS - 20 грн.). Акція триватиме, поки не збереться необхідна сума для придбання обладнання.

Соціальна ініціатива «Дорога добра» вже більше 10 років допомагає рятувати життя дітей. За час попередньої хвилі акції, яка завершилася в кінці 2020 року, було встановлено рекорд – зібрано майже 3 300 000 грн.

Як повідомили в мережі АЗС WOG, на 22 липня цього року вже було продано понад 605 000 благодійних стаканчиків на суму 2 млн грн.

Я вважаю, що успішний бізнес - це бізнес, який не тільки отримує прибуток, але і покращує життя людей і приносить користь для суспільства. І глибока природна потреба і бажання кожної людини - бути чуйним, допомагати і підтримувати тих, хто потребує допомоги.

Тому підтримую цю ініціативу, дякую компанії WOG, і закликаю небайдужих людей по всій Україні до участі в цій добрій справі.

Як то кажуть, маленької допомоги не буває. Всі разом ми можемо багато чого зробити для тих, для кого це питання - життєво важливе.

P.S. Всі винагороди, отримані за цей пост, будуть спрямовані на участь в акції.


Drink Coffee – Save life!

How to start the day right?

Start it with something good, and then the whole day will be good)

My day today didn't start out quite as usual. Today I decided to have my usual morning coffee, not at my favorite coffee shop, but at a gas station WOG. To not only cheer up and enjoy the taste of my favorite drink, but also to take part in a good cause.

I want to support a social initiative that helps save the lives of young children.

The main goal of this initiative is to give hope for salvation and recovery to young children with heart problems.

doroha_dobra_1_.jpg

source

The situation in Ukraine with pediatric cardiology is catastrophic - even from simple forms of heart defects, more than 40% of children die, and more than 51% of infants with a complex form of congenital heart disease. Thus, more than 800 children die from cardiovascular diseases in our country every year.

Their treatment is complicated, expensive and requires modern high-tech equipment. Unfortunately, the city clinics do not have enough of this equipment. That is why charitable organizations, together with business representatives, organize different social campaigns, in order to collect money and provide doctors with necessary conditions for saving sick children.

This year, the goal of the campaign is to raise over UAH 3 mln. to purchase two modern operating tables for the Institute of Amosov Heart and a super modern and vitally important incubator for the Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of NAMS of Ukraine.

The Amosov Heart Institute is the place where children with congenital heart disease have the best chance of survival. In this medical institution, up to 12,000 little patients from all over Ukraine are examined every year.

According to the results of examinations, almost 700 little ones are operated on. The new equipment will significantly improve the quality of operations and at times increase the chances of infants with various pathologies to survive and recover.

The partners of the project are TV presenter and public figure Masha Efrosinina, the Tvoya Opora charitable foundation and the fundraising platform of the online beneficence Dobro.ua.

wog.jpg

source

How to take part in the promotion?

Anyone can take part in the action - you just need to buy coffee in a charity cup with the campaign symbols at any filling station of the WOG petrol station network (about 500 objects in all regions of Ukraine), WOG CAFE at the airports "Boryspil", "Kiev" (Zhulyany), "Odessa", "Lviv " named after Daniil Galitsky and Intercity and Intercity + trains.

Any drink in the charity cup costs 3 UAH more than the drink in the usual cup, and the cup without the drink you can buy for 5 UAH. There is also an opportunity to buy a reusable bamboo cup for 149 UAH, of which 30 UAH will be transferred to the initiative.

Besides, you can make a charitable donation online on the Dobro.ua website, or send an SMS to 88001 (the cost of an SMS is UAH 20). The campaign will last until the required amount for the purchase of equipment is collected.

The Road of Kindness social initiative has been helping to save the lives of children for over 10 years. During the previous wave of the action, which ended at the end of 2020, a record was set - almost UAH 3.3 million was collected.

As reported in the WOG gas station network, as of July 22 of this year, more than 605,000 charitable cups worth UAH 2 million have already been sold.

I believe that a successful business is a business that not only makes a profit, but also improves people's lives and brings benefits to society. And a deep natural need and desire of every person is to be sensitive and responsive, to help and support those who need help.

Therefore, I support this initiative, I thank the WOG company, and I call on caring people throughout Ukraine to participate in this good deed.

As the saying goes, there is never a little help. Together, we can do a lot for those for whom this issue is vital.

P.S. All rewards received for this post will go towards participating in this campaign.