LeoFinance

Why are men circumcised? Why did God create men uncircumcised?

2 comments0 reblogs
avatar of @cimla
13
Sorguluk
@cimla2 years ago
2 min read

2004C69D-E55D-4123-B756-02740934B755.jpeg

I have found that there is information recommending male circumcision for religious and medical reasons, as well as those who think it is harmful for sexual and emotional reasons.

The culture, which was formed as a treat to the goddess, was supported by religious interpretations over time and transferred to the present day, but questioning why a meat to be cut out was created did not turn into a serious demand because it was managed with the rest.

DA48B871-40BF-4AAC-AC32-10CB7A0B5445.webp

Okay but why?

Why did God create man uncircumcised?

We can observe that cutting the piece of meat that protects the urine valve like a hat causes the faucet to lick and therefore causes men to be dissatisfied with the problem of premature ejaculation compared to women.

Considering the social repercussions of this hunger, it is better understood why the urine valve needs a hat.

We can think that this tradition, which causes men to ejaculate 70% earlier than women, should be questioned again considering male hunger.

While you're at it, it would be useful to consider the sex restaurants produced by this hunger demand. It is useful to remind women who have paid sex to satisfy men that honor is more valuable than bread.

To summarize, it may be useful to analyze the problem with the possibility that 1 meat can harm 1 man and 1 man can harm 1 society.

5F8256EE-D118-42E6-ACF9-E8AB7CFE3027.jpeg

Thank you for reading and understanding.

TR- TANRI ERKEĞİ NEDEN SÜNNETSİZ YARATTI

Dini ve tıbbi nedenlerle erkeklerin sünnet olmasını tavsiye eden bilgilerin yanı sıra cinsel ve hissel sebeplerle zararlı olduğunu düşünenlerinde mevcut olduğuna ulaştım.

Tanrıçaya sunulan bir ikram olarak oluşan kültür zamanla dini yorumlarla desteklenerek günümüze kadar aktarılmış fakat kesilip atılacak bir etin neden yaratıldığını sorgulamak kalanıyla idare edildiği için ciddi bir talebe dönüşmemiş.

Peki ama neden?

Tanrı erkeği neden sünnetsiz yarattı?

İdrar vanasını şapka gibi koruyan et parçasının kesilmesi musluğun yalama yapmasına ve bu sebeple erkeklerin kadınlara oranla erken boşalma sorunuyla doyumsuz olmalarına neden olduğunu gözlemleyebiliriz.

Bu açlığın toplumsal yansımalarını göz önünde bulundurursak idrar vanasının neden bir şapkaya ihtiyacı olduğu daha iyi anlaşılıyor.

Kadınlara oranla erkeklerin %70 daha erken boşalmasına sebep olan bu geleneğin erkek açlığı göz önünde bulundurularak yeniden sorgulanması gerektiğini düşünebiliriz.

Hazır düşünmüşken bu açlık talebinin ürettiği seks lokantalarını da ele almakta fayda var.Erkekleri doyurmak için ücretli sex yapan kadınlara onurun ekmekten daha değerli olduğunu hatırlatmakta yarar var.

Özetleyecek olursak 1 et 1 erkeğe, 1 erkek 1 topluma zarar verebilir ihtimaliyle sorunu analiz etmekte yarar olabilir.

Okuduğunuz ve anlayış gösterdiğiniz için teşekkürler..

-EN

2