LeoFinance

Gradual volume drop in Hive

0 comments0 reblogs
avatar of @tht
63
@thta year ago
2 min read

May is not going well for Hive as it is for other cryptocurrencies. There has been a downward trend for almost 10 days. The effect of the FED meeting on this, of course, is great. Markets are pricing in the rate hike from the Fed. As expected, if there is an increase in interest rates, the decline in the markets will stop and the markets will begin to relax. It is clear that there is tension in the markets.

Mayıs ayı diğer kriptoparalarda olduğu gibi Hive için de iyi geçmiyor. Neredeyse 10 gündür aşağıya yönlü bir yönelim var. FED toplantısının bunda etkisi elbette büyük. Piyasalar FED'den gelecek faiz artışını fiyatlıyor. Beklenildiği gibi faiz artışı olursa piyasalardaki düşüş durur, piyasalar rahatlamaya başlar. Piyasalarda bir gerginlik olduğu apaçık ortada.

image.png

There is something that I have observed in Hive especially recently. There is a gradually decreasing volume in Hive's daily volumes. According to Coinmarketcap's records yesterday, the daily volume is $4,001,428. This is quite a small volume for a cryptocurrency with big goals like Hive. Although this may seem like a negative situation, there is something technical analysts point out in such situations. In such reduced daily volumes, the price is expected to change drastically. This could be either downward or upward.

Hive'de özellikle son dönemde gözlemlediğim bir şey söz konusu. Hive'n günlük hacimlerinde kademe kademe azalan bir hacim mevcut. Coinmarketcap'ın dünkü kayıtlarına göre günlük hacim miktarı $4,001,428. Bu Hive gibi büyük hedeflere sahip kriptopara için oldukça küçük bir hacim. Aslında bu olumsuz bir durum gözükse de, teknik analistlerin bu tür durumlarda dikkat çektiği bir şey var. Bu şekilde azalan günlük hacimlerde fiyatın sert bir şekilde değişmesi beklenir. Bu aşağı yönlü de olabilir, yukarı yönlü de.

An increase in the Hive price may occur as the uncertainty on the FED side disappears. This is likely to be around 15-20%. Hive price can be increased up to 50-day moving average price.

FED tarafındaki belirsizliğin ortadan kalkmasıyla Hive fiyatında bir artış gerçekleşebilir. Bunun %15-20 civarında olması muhtemel. Hive fiyatında, 50 günlük haareketli ortalama fiyatına kadar artış sağlanabilir.

0