LeoFinance

Hive price has surpassed the 200-day moving average. Hive price increased by 45%.

4 comments-0 reblogs
avatar of @tht
63
LeoFinance Badge
4 months ago - 2 minutes read

As someone who has been following the hive price daily for years, I can say that for the Hive price, the 200-day moving average price is very important. As long as it remains below the 200-day average price, there is no serious increase in the Hive price. There was an increase in the price of hive on January 18, but this was not permanent. It met with serious resistance.

Yıllardır hive fiyatını günlük olarak takip eden biri olarak söyleyebilirim ki Hive fiyatı için, 200 günlük hareketli ortalama fiyatı oldukça önemli. 200 günlük ortalama fiyatının altında kaldığı sürece Hive fiyatında ciddi bir artış gerçekleşmiyor. 18 ocak günü hive fiyatında bir artış olmuştu ancak bu kalıcı olamadı. Ciddi bir direnç ile karşılaştı.

image.png (Tradingview Hive/USDT 1 Day Chart)

It is important that the Hive price closes the day above $0.44 as this means that we have turned the 200-day moving average into support.

Hive fiyatının günü 0.44$'ın üstünde kapatması önemli çünkü bu 200 günlük hareketli ortalamayı desteğe dönüştürdüğümüz anlamına gelir.

81% of the volume is from the Upbit exchange

image.png Coinmarketcap

According to Coinmarketcap data, the majority of hive trading took place on the Upbit exchange. The trading rate on the Upbit exchange is 81.91%. Binance is way behind in trading volumes. This means that the organization is run only by Koreans. Therefore, we can say that the increase will not continue.

Coinmarketcap verilerine göre hive alım satım işlemlerinin büyük çoğunluğu Upbit borsasında gerçekleşmiş. Upbit borsasındaki ticaret oranı %81.91. Binance alım satım hacimlerinde oldukça geride kalmış. Bu organizasyonun sadece Koreliler tarafından gerçekleştirildiği anlamına gelir. Dolayısıyla artışın devam etmeyeceğini de söyleyebiliriz.

image.png

Huobi

There hasn't been enough Hive trading on the Huobi exchange for a while. Due to the very low volume, the difference between the buying and selling prices is also high. Although there was no significant increase in the hive price yesterday, the significant increase in volume in the Huobi exchange caught my attention. Such unusual volume gains often trigger serious spikes in the huobi exchange.

Bir süredir Huobi borsasında yeterince Hive alım satımı gerçekleşmiyor. Hacimin çok düşük olmasından dolayı alış ve satış fiyatları arasındaki makas farkı da yüksek oluyor. Dün hive fiyatında ciddi bir artış olmamasına rağmen Huobi borsasındaki ciddi hacim artışı dikkatimi çekmişti. Bu tür olağandışı hacim artışları huobi borsasında çoğunlukla ciddi yükselişleri tetikliyor.

The declines in Bitcoin after the increase in the Hive price

There have been incredible increases in the prices of many cryptocurrencies since January. For the most part, Hive is among the latest coins to rise. Even after BTC and others complete their increase and go down, there is a price increase in Hive. After that, very sharp decreases occur in all cryptocurrencies. Let's see if this correlation between BTC and Hive will continue in this period.

Ocak ayından itibaren bir çok kripto para fiyatında inanılmaz yükselişler gerçekleşti. Çoğunlukla Hive en son yükselen coinler arasında yer alıyor. Hatta BTC ve diğerleri artışlarını tamamlayıp düşüşe geçtikten sonra Hive'de fiyat artışı oluyor. Bunun sonrasında da tüm kripto paralarda çok sert düşüşler ortaya çıkıyor. Bakalım BTC ve Hive arasındaki bu korelasyon bu dönemde de devam edecek mi ?

My thoughts in this post do not constitute investment advice in any way. >Bu gönderideki düşüncelerim hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermez.

Posted Using LeoFinance Beta

4