LeoFinance

Hive price phases 200-day moving average resistance

1 comments-0 reblogs
avatar of @tht
4 months ago - 2 minutes read

Cryptocurrencies have been on the rise lately. While some showed a very slight increase, some increased close to 100%. We are in the bear period and these ups are temporary. We need at least one more year for regular, planned ascents. What is important in this period is to maintain the value of our assets in dollar terms and to increase our assets in units.

Kriptoparalar son günlerde bir yükseliş halinde. Bazıları çok hafif bir yükseliş gösterirken, bazılarında da %100'e yakın artışlar gözlendi. Ayı dönemindeyiz ve bu yükselişler geçici. Düzenli, planlı yükselişler için en az bir yıla daha ihtiyacımız var. Bu dönemde önemli olan varlıklarımızı dolar cinsinden değerini korumak ve varlıklarımızı adet olarak artırabilmek.

Traders pay attention to the 200-day moving average when trading. It is important that the asset price is above the 200-day moving average price. Because this is an important support point. For example, BTC broke the 200-day moving average price a few days ago and turned it into a significant support.

Tüccarlar alım satım yaparken 200 günlük hareketli ortalamayı önemserler. Varlık fiyatının 200 günlük hareketli ortalama fiyatının üstünde yer alması önemlidir. Çünkü önemli bir destek noktasıdır burası. Örneğin BTC bir kaç gün önce 200 günlük hareketli ortalama fiyatını aştı ve burayı kendine önemli bir desteğe dönüştürdü.

(tradingview Hive/USDT 1 day chart)

Hive price rose close to 30% yesterday. It surpassed the 200-day moving average price, but it did not last. Therefore, the 200-day average price ($0.44) turned out to be a resistance. It is important to be able to overcome this resistance point and stay here for a few days.

Dün hive fiyatı %30'a yakın yükseldi. 200 günlük hareketli ortalama fiyatını aştı ancak bu kalıcı olmadı. Dolayısıyla 200 günlük ortalama fiyatı (0.44$) bir direnç olarak karşımıza çıktı. Bu direnç noktasını aşıp bir kaç gün burada kalabilmek önemlidir.

1