LeoFinance

Hive price rises to safe zone

0 comments-0 reblogs
avatar of @tht
63
LeoFinance Badge
4 months ago - 2 minutes read

About 10 days ago, there was an extraordinary increase in the price of Hive. Hive, which rose as high as $ 0.66, remained at that level for a long time during the day, but experienced a sharp decline at the end of the day and regressed to a region close to its previous level.

Yaklaşık 10 gün önce Hive fiyatında olağanüstü bir artış olmuştu. 0.66$ kadar yükselen Hive, gün içinde uzun süre o seviyelerde kalmasına rağmen gün sonunda sert bir düşüş yaşayarak önceki seviyesine yakın bir bölgeye kadar geriledi.

The decrease in the BTC price in the following days also reduced the Hive price considerably. It fell below the 200-day moving average price, which is a very critical level, which is decisive for support and resistance. After a while, I expected the price to regress to the 50-day moving average price.

Sonraki günlerde BTC fiyatındaki düşüş, Hive fiyatını da oldukça düşürdü. Oldukça kritik bir seviye olan, destek ve direnç konusunda belirleyici olan 200 günlük hareketli ortalama fiyatının altına geriledi. Bir süre sonra da fiyatın 50 günlük hareketli ortalama fiyatına kadar gerilemesini bekliyordum.

image.png (Tradingview Hive/USDT 1 Day Chart)

On Tuesday, the United States announced a data that is important for risky assets such as cryptocurrencies. January inflation was announced at a level close to expectations. After this data, there was a serious increase in most of the cryptocurrencies. Of course, this increase was also reflected in the hive price. With this increase, the Hive price exceeded the 200-day moving average price. This increase did not happen very sharply, with a high volume. So it needs to accumulate a few more days in this safe zone. He must prepare for reaching higher levels.

Salı günü Amerika tarafından, kripto paralar gibi riskli varlıklar açısından önem teşkil eden bir veri açıklandı. Ocak ayı enflasyonu beklentilere yakın bir seviyede açıklandı. Bu veriden sonra kripto paraların büyük bölümünde ciddi bir artış gerçekleşti. Tabii bu artış hive fiyatına da yansıdı. Hive fiyatı bu artışla birlikte 200 günlük hareketli ortalama fiyatını aştı. Çok sert şekilde, yüksek bir hacim ile olmadı bu artış. Bu yüzden bu güvenli bölgede bir kaç gün daha akümüle olması gerekir. Daha yüksek seviyelere ualşaması için hazırlık yapmalı.

Posted Using LeoFinance Beta

0